Arian ar gyfer achlysuron

Mae CDL wedi bod yn cefnogi prosiectau yn ymwneud â chanmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf
Mae achlysuron arbennig yn rhoi cyfle i ni ystyried a dysgu am ddigwyddiadau’r gorffennol sydd ag arwyddocâd i ni heddiw.

Gall achlysuron ddod â phobl at ei gilydd a meithrin ysbryd cymunedol a gweithredu cymunedol, ond gallant hefyd ysgogi trafodaeth ac amlygu gwahanol safbwyntiau o’r gorffennol. Maent yn ein helpu ni i feddwl am yr hyn sy’n bwysig i ni, a’r hyn sy’n siapio’n hunaniaeth.

Gwneud cais am arian

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL), rydym darparu cyllid ar gyfer prosiectau i nodi achlysuron o bob math. Mae grantiau’n dechrau o £3,000. Gall grwpiau a sefydliadau wneud cais am y rhaglenni canlynol:

Cysylltwch â’ch swyddfa CDL lleol am ragor o wybodaeth.

Syniadau am brosiect

Mae CDL wedi ariannu amryw o brosiectau sy’n gysylltiedig ag achlysuron arbennig, o Ddeucanmlwyddiant Brwydr Waterloo i ddathlu hanner can mlynedd o wasanaeth ar gyfer Richmond Borough Mind.

Efallai y byddwch yn canfod yr enghreifftiau canlynol o bethau yr ydym wedi'u hariannu, yn ddefnyddiol:

Dathlu unigolion adnabyddus

  • Defnyddiodd pobl ifanc dechnoleg fodern i nodi 200 mlynedd ers marwolaeth Jane Austen, gan wneud app ffôn symudol i helpu cefnogwyr i ddilyn ôl-troed Austen.
  • Dathlodd yr Ŵyl Capability Brown ben-blwydd Lancelot 'Capability' Brown yn 300 oed gyda digwyddiadau i amlygu ei etifeddiaeth tirwedd.
  • Yn Ramsgate , dysgodd y gymuned leol am waith AWN Pugin, un o benseiri mwyaf enwog y DU, ar ddeucanmlwyddiant ei enedigaeth.

Dathlu Cerrig Milltir

Digwyddiadau coffa

Mae CDL hefyd wedi cefnogi prosiectau yn ystod canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Darllenwch am rai o'r prosiectau canmlwyddiant sydd wedi digwydd hyd yma a gweld a allwch chi ddod o hyd i rywfaint o ysbrydoliaeth.

Peintiad yn dangos Brwydr Waterloo
Compton Verney yn Swydd Warwick, tirwedd Capability Brown
Aneurin Bevan, y Gweinidog Iechyd, ar ddiwrnod cyntaf y GIG, yn Ysbyty'r Parc, Davyhulme
Plant yn dathlu 800 mlynedd y Magna Carta yn Eglwys Gadeiriol St Albans
Back to top of page