Grants for Places of Worship (Wales) Grantee Documents

Please note: The following documents are intended to support GPOW grantees in Wales.

The Grants for Places of Worship (Wales) programme is now closed to new applications. For grantees who have already received a first-round pass, information relating to your second-round submission can be found in the attached documents (you must be logged in to view/download the documents).

Additional documents we highly recommend you read when developing your second-round submission include:

For more information about the changes to our funding for places of worship, please visit the POW page on our website. Or feel free to ask us any questions in the comments below.

 

Sylwer fod y dogfennau canlynol ar gael i gefnogi grantïon GMA yng Nghymru.

Mae’r rhaglen Grantiau ar gyfer Mannau Addoli (Cymru) bellach wedi cau ar gyfer ymgeiswyr newydd. Mae modd dod o hyd i wybodaeth ynglŷn â cheisiadau yn yr ail rownd ar gael ynghlwm ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi pasio’r rownd gyntaf. (Mae’n rhaid mewngofnodi i weld / lawrlwytho’r dogfennau).

Mae’r dogfennau yr ydyn ni’n argymell i chi eu darllen wrth ddatblygu’ch cais yn yr ail rownd yn cynnwys:

Am ragor o wybodaeth am y newidiadau i’r ffordd yr ydyn ni’n ariannu mannau addoli, ewch i dudalen GMA ar ein gwefan. Neu, mae croeso cynnes i chi ofyn cwestiynau yn yr adran sylwadau isod.

 

View Adam Tyson's profile Adam Tyson Aug 30 2017 - 5:24pm
Back to top of page